• Tue. Oct 3rd, 2023

UG December-2021 1st, 2nd, 3rd & 4th Year

  • Home
  • UG December-2021 1st, 2nd, 3rd & 4th Year
1ST YEAR.month21-DecSUBJECTS         
S.NONAME Padartha Vigyan $ AH (T)Sanskrit (T)Kriya Sharir (T)Kriya Sharir (P)Rachna Sharir (T)Rachna Sharir(P)Siddhant ayum Astang Hridya(T)Siddhant ayum Astang Hridya (P)Total %
  CLASSES-2831414427100.00%
1Kumari Alka Gupta 243031442177.78%
2Prem Vijay Singh 253141442488.89%
3Kitesh Kumar 243141432281.48%
4 Brajesh Kumar Tiwari 253131442385.19%
5Rahul Shah 130040441659.26%
6Vaishali 253141432385.19%
7Md.Ali Haider 243141432281.48%
8Ruby Kumari 242140432074.07%
9Payal Srivastva 02000040622.22%
10Deepa Kumari 233141442281.48%
11Ankit Prakash 243041442281.48%
12Manisha Rani 243141422177.78%
13Deepak Kumar 01000040518.52%
14Mrigendra Kumar 031130441659.26%
15 Shabana Begum 241141442177.78%
16Malka Mehnal Fatima 133031431866.67%
17Pratyum 243031442177.78%
18Shreya Chandra  243041432177.78%
19Aftab Alam 243041432177.78%
20Adarsh Kumar Singh  241131442074.07%
21Aman Prakash  232041442074.07%
22Aprajeeta Prakash 120020431244.44%
23Supriya Jigyasu 121001431244.44%
24Priyam Kumari 243141422177.78%
25Priyanka Patel 10000040518.52%
26Ehsanullah 121041411451.85%
27Shahzeb Hasan 141031441866.67%
28Ehsan Ahmad 130030441555.56%
29Sushmita Kumari 133121431866.67%
30Shrestha Raj  143141432177.78%
31Amrita Kumari  243131432177.78%
32Nitu Kumari  132121431762.96%
33Alok Kumar  100041401037.04%
34Alquama Khan  10000040518.52%
35Avishek Kumar  242041442177.78%
36Anish Kumar  253141432385.19%
37Pankaj Kuamr  232021441866.67%
38Sheikh heena Khatoon 123000421244.44%
39Virat  Kumar  00000040414.81%
40Vinay Kumar Yadav 253141442488.89%
41Rani Kumari 122020431451.85%
42Kuldeep Kumar  243141422177.78%
43Arvind Kumar  253141422281.48%
44Jay Kumar  243141422177.78%
45Rahul Kumar  243141442385.19%

You cannot copy content of this page

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital