• Sat. Jul 13th, 2024

Attendance Report for UG 2023

  • Home
  • Attendance Report for UG 2023
1ST YEAR. month Oct-23 SUBJECTS 2022-2023 Batch
S.NO NAME   Padartha Vigyan $ AH (T) Sanskrit (T) Kriya Sharir (T) Kriya Sharir (P) Rachna Sharir (T) Rachna Sharir(P) Siddhant ayum Astang Hridya(T) Siddhant ayum Astang Hridya (P) Total  %
    CLASSES- 15 12 10 6 17 7 9 2 78 100.00%
1 ABHIJEET KUMAR   14 10 9 5 13 5 9 2 67 85.90%
2 ABHISHEK KUMAR   10 10 8 6 17 3 6 2 62 79.49%
3 ANANYA GUPTA   12 7 6 6 15 7 7 1 61 78.21%
4 NISHU BHARTI   11 10 8 4 11 7 7 1 59 75.64%
5 JYOTI KUMARI   11 10 10 5 13 2 8 1 60 76.92%
6 ANURADHA KUMARI   11 6 5 3 11 5 5 1 47 60.26%
7 WASHI AKRAM   14 8 8 3 17 7 6 1 64 82.05%
8 ABDUL MAJID ANSARI   8 7 9 3 14 6 7 2 56 71.79%
9 RAVI RANJAN KUMAR   13 10 9 3 12 3 5 2 57 73.08%
10 ASIF ALI   14 8 9 3 12 3 6 1 56 71.79%
11 CHANDRABHAN KUMAR   15 12 6 2 17 4 8 1 65 83.33%
12 ARJUN KUMAR   8 6 5 2 12 6 5 1 45 57.69%
13 MANISH KUMAR   14 9 9 5 14 4 7 1 63 80.77%
14 KAMAL NAYAN   13 8 10 6 12 2 9 1 61 78.21%
15 SURBHI KUMARI   11 8 8 2 12 7 6 1 55 70.51%
16 MITALI RAJ   15 7 7 4 14 6 9 1 63 80.77%
17 AKASH MANI   15 10 8 3 14 5 5 1 61 78.21%
18 ALIA RAHMANI   13 6 6 6 14 5 6 1 57 73.08%
19 KUMARI SWETA CHAUDHARY   15 12 5 6 17 2 5 2 64 82.05%
20 MD. WASIM   8 7 6 6 16 2 7 2 54 69.23%
21 SHAHISTA PARVEEN   10 9 9 2 13 7 9 2 61 78.21%
22 HEMANT KUMAR   14 7 6 3 12 4 6 2 54 69.23%
23 PIYUSH KUMAR TIWARI   11 10 9 4 16 3 7 1 61 78.21%
24 MD. QUTUBUDDIN   8 10 8 5 13 6 9 1 60 76.92%
25 JAMAL ASHRAF   10 8 6 3 14 4 6 2 53 67.95%
26 AJAY KUMAR YADAV   12 7 8 2 17 4 9 2 61 78.21%
27 ALOK KUMAR   13 12 9 4 15 6 7 1 67 85.90%
28 NANDLAL YADAV   7 9 6 6 14 2 5 1 50 64.10%
29 MD. ABID   15 9 9 5 13 5 6 2 64 82.05%
30 RAVI KUMAR SINGH   12 9 5 6 16 4 5 1 58 74.36%
31 PUSHPA KUMARI   10 8 9 2 11 3 9 1 53 67.95%
32 AMAN KUMAR   12 12 10 4 13 6 9 2 68 87.18%
33 UJJAWAL DEEP   8 12 5 4 13 7 5 1 55 70.51%
34 AFSANA BEGUM   11 9 9 3 17 5 7 2 63 80.77%
35 ROHAN KUMAR   13 6 8 6 13 3 8 1 58 74.36%
36 AYUSH MUSKAN   9 7 5 6 13 7 9 1 57 73.08%
37 SRISHTI KUMARI   11 9 8 2 13 7 8 2 60 76.92%
38 SHOBHA TIWARI   11 11 5 5 17 3 8 2 62 79.49%
39 MERAJ ALI   14 9 9 5 12 4 5 2 60 76.92%
40 ANKIT KUMAR   9 7 5 4 11 3 9 1 49 62.82%
41 KHUSHBOO KUMARI   14 10 6 4 13 7 8 1 63 80.77%
42 TABASSUM PRAVIN   14 7 6 3 15 6 9 2 62 79.49%
43 MD JAVED ANSARI   9 11 9 4 12 5 9 2 61 78.21%
44 AKHALAQUE ALAM   11 11 8 3 12 6 9 1 61 78.21%
45 PRATIKSHA   7 6 10 4 14 2 5 2 50 64.10%
2nd YEAR new  Month Oct-23 SUBJECTS 2021-22
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
    CLASSES 13 8 8 4 16 2 16 4 13 5 89 100.00%
1 Sachin Kumar   8 4 7 3 15 1 11 2 9 5 65 73.03%
2 Sweety Kumari   12 5 7 4 9 0 16 3 9 4 69 77.53%
3 Ahtesham Asif   8 5 5 2 16 0 12 3 9 5 65 73.03%
4 Dilip Kumar   3 6 5 1 12 2 13 2 12 2 58 65.17%
5 Ekta Kumari   6 6 5 4 16 0 15 1 6 5 64 71.91%
6 Sudhanshu Pandey   11 6 7 3 10 2 16 1 12 5 73 82.02%
7 Manish Bharti   3 7 8 4 11 1 16 3 12 4 69 77.53%
8 Sristi Kumari   6 7 4 1 13 2 13 4 8 2 60 67.42%
9 Megha Kumari   5 5 6 1 11 2 11 2 6 3 52 58.43%
10 Abhimanyu Kumar   5 8 5 2 12 2 13 4 8 2 61 68.54%
11 Tabassum Ara   11 3 5 4 16 0 11 2 11 2 65 73.03%
12 Zafir Ahmad   12 4 6 2 14 1 14 2 13 2 70 78.65%
13 Harshit Kumar   6 8 4 3 8 1 11 3 11 4 59 66.29%
14 Hari Om Singh   5 8 5 4 15 1 13 3 11 2 67 75.28%
15 Alok Kumar Gupta   11 7 8 4 7 1 16 3 13 3 73 82.02%
16 Raghwendra Pratap Singh   3 8 4 3 12 1 15 4 13 5 68 76.40%
17 Ayushi Priya   9 5 8 3 14 1 11 4 7 2 64 71.91%
18 Sachin Pal    10 4 4 3 10 2 13 2 11 2 61 68.54%
19 Varsha Rani   4 3 4 1 11 0 16 4 9 5 57 64.04%
20 Suman Kumar Kamal   12 4 8 2 9 2 14 4 6 5 66 74.16%
21 Nitish Kumar Giri   8 4 7 1 13 2 11 4 6 3 59 66.29%
22 Arjumand Shahin   5 3 5 1 7 0 16 3 12 5 57 64.04%
23 Md. Tahseen Quamar   6 3 6 2 16 0 15 4 10 3 65 73.03%
24 Imamul Ansari   3 4 4 2 10 0 14 4 6 4 51 57.30%
25 Sudhansu Ranjan    5 4 7 1 14 2 15 4 12 5 69 77.53%
26 Saurabh Kumar   12 7 8 3 14 1 12 3 8 3 71 79.78%
27 Pallavi Singh   12 5 5 4 7 2 14 4 8 4 65 73.03%
28 Amina Hasan   9 6 4 2 14 0 16 1 12 3 67 75.28%
29 Surabhi Kumari   8 3 5 4 16 0 12 2 6 5 61 68.54%
30 Anjum Bano   9 6 7 3 15 1 13 3 12 3 72 80.90%
31 Haidar Ali    5 5 4 1 11 1 11 3 11 3 55 61.80%
32 Simran Kumari   9 6 7 4 7 1 13 1 7 2 57 64.04%
33 Neha Kumari   2 3 7 2 16 0 13 3 8 3 57 64.04%
34 Pragati Kumari   11 4 5 3 9 0 16 2 8 5 63 70.79%
35 Anurag Kumar   4 8 4 2 13 0 11 2 10 2 56 62.92%
36 Saurabh Kumar   11 6 4 4 14 2 16 1 6 3 67 75.28%
37 Tanya Singh   2 5 7 4 9 1 14 4 11 4 61 68.54%
38 Suman Shikha   2 5 4 1 11 2 11 1 6 5 48 53.93%
39 Arpit Kumar Singh   3 3 7 2 15 1 13 3 8 5 60 67.42%
40 Kahkashan Perween   4 5 7 3 14 1 13 4 13 3 67 75.28%
41 Sweta Kumari   3 6 8 2 11 1 13 4 9 4 61 68.54%
42 Pinkey Kumari   8 7 7 2 8 1 15 4 12 5 69 77.53%
43 Kumari Apurva   12 8 6 4 12 2 14 1 9 3 71 79.78%
44 Mduhammad Aquib Ali   8 8 5 3 13 2 15 4 9 3 70 78.65%
45 Riya Mishra   9 8 6 3 10 2 12 4 10 3 67 75.28%
46 Amrita Kumari   11 6 4 2 14 1 16 4 8 2 68 76.40%
47 Hemlata Kumari   2 5 4 3 9 0 13 2 11 5 54 60.67%
48 Supriya Pandey   12 3 7 4 14 1 13 3 12 3 72 80.90%
49 Arvind Kumar   12 5 6 1 13 1 16 2 7 4 67 75.28%
50 Ayaman Aftab   5 7 7 1 9 1 13 3 6 2 54 60.67%
2nd YEAR OLD  Month Oct-23 2020-21
S.NO. NAME SUBJECTS Dravyaguna (T) Dravyaguna (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita(P) Ras Shastra (T) Ras Sastra (P) Bhaisajya Kalpna (T) Bhaisajya Kalpna (P) ROG NIDAN (T) ROG NIDAN (P) Total %
    CLASSES 14 8 7 3 10 3 15 2 14 6 82 100.00%
1 Kumari Alka Gupta   13 3 3 3 6 0 11 1 9 6 55 67.07%
2 Prem Vijay Singh   10 3 5 1 9 1 14 2 11 3 59 71.95%
3 Kitesh Kumar   13 3 5 1 6 0 9 1 4 5 47 57.32%
4 Brajesh Kumar Tiwari   12 3 6 3 10 0 11 1 6 4 56 68.29%
5 Rahul Sah   13 7 3 3 8 0 14 1 4 6 59 71.95%
6 Vaishali   12 4 7 2 10 3 15 1 14 6 74 90.24%
7 Md. Ali Haider   13 7 6 2 10 3 10 2 14 6 73 89.02%
8 Ruby Kumari   9 7 5 2 8 1 14 2 6 4 58 70.73%
9 Payal Srivastva   10 8 7 3 9 3 11 1 10 6 68 82.93%
10 Deepa Kumari   11 5 7 3 8 2 11 1 7 3 58 70.73%
11 Ankit Prakash   12 6 5 3 7 3 12 1 8 3 60 73.17%
12 Mansha Rani   14 5 6 2 10 1 9 2 12 3 64 78.05%
13 Deepak Kumar   10 8 7 1 10 2 15 2 6 5 66 80.49%
14 Mrigendra Kumar   14 5 7 1 8 0 13 2 11 4 65 79.27%
15 Shabana Begum    13 3 4 3 6 1 11 2 6 4 53 64.63%
16 Malka Mehnal Fatima   10 3 4 1 9 2 9 1 4 5 48 58.54%
17 Pratyum   10 6 3 3 10 2 13 2 13 3 65 79.27%
18 Shreya Chandra   14 7 4 1 9 2 15 2 10 4 68 82.93%
19 Aftab Alam   14 6 4 3 6 3 15 1 13 5 70 85.37%
20 Adarsh Kumar Singh   10 5 4 1 8 2 9 2 5 3 49 59.76%
21 Aman Prakash   14 4 3 2 7 0 11 1 8 5 55 67.07%
22 APrajeeta Prakash   10 4 5 0 10 1 15 1 8 6 60 73.17%
23 Supriya Jigyasu   14 6 7 2 9 1 14 1 9 6 69 84.15%
24 Priyam Kumari   14 4 3 0 10 1 9 1 5 6 53 64.63%
25 EHS Anullah   9 4 3 1 6 1 12 2 11 4 53 64.63%
26 Shahzeb Hasan    9 8 7 2 9 0 11 1 4 6 57 69.51%
27 Ehsan Ahmad   14 8 6 1 7 2 13 2 5 3 61 74.39%
28 Sushmita Kumari   12 3 4 3 9 3 13 2 8 4 61 74.39%
29 Shrestha Raj   14 3 5 3 7 0 14 2 7 5 60 73.17%
30 Amrita Kumari   9 8 7 0 8 0 10 1 8 5 56 68.29%
31 Nitu Kumari   10 3 7 1 10 1 13 1 14 6 66 80.49%
32 Alok Kumar   9 6 5 2 10 2 13 1 4 3 55 67.07%
33 Alquama Khan    14 8 4 1 7 0 12 2 9 3 60 73.17%
34 Avishek Kumar   12 4 6 2 6 3 11 1 9 6 60 73.17%
35 Anish Kumar   9 5 6 1 7 2 13 1 7 6 57 69.51%
36 Pankaj Kumar   10 3 7 3 9 0 15 2 9 5 63 76.83%
37 Vinay Kumar Yadav   12 5 4 0 5 1 14 2 10 3 56 68.29%
38 Rani Kumari   12 4 4 1 9 0 14 2 6 6 58 70.73%
39 Kuldeep Kumar   10 6 6 2 7 0 9 1 10 3 54 65.85%
40 Arvind Kumar   13 5 7 2 7 1 11 1 7 5 59 71.95%
41 Jay Kumar   9 7 7 2 5 3 12 2 11 6 64 78.05%
42 Rahul Kumar   13 6 6 2 8 3 15 1 13 6 73 89.02%
3rd Year  Month Oct-23 SUBJECTS                      
      Kaumarbhritya (T) Kaumarbhritya (P) Stri Prasuti (T) Stri Prasuti (P) Charak Samhita (T) Charak Samhita (P) Agad Tantra (T) Agad Tantra (P) Swasthvritya & Yoga (T) Swasthvritya & Yoga (P) Total %
S.NO. NAME CLASSES- 12 6 11 8 9 5 17 7 6 4 85 100.00%
1 Arun Kumar Kushwaha   7 4 9 7 9 5 16 3 6 4 70 82.35%
2 Abhishek Kumar Mishra   11 1 10 7 8 5 13 4 6 2 67 78.82%
3 Roma Kumari   5 2 10 7 7 4 17 4 5 4 65 76.47%
4 Priya Pallavi   5 0 10 8 7 3 12 7 6 1 59 69.41%
5 Pallavi Raj Singh   8 1 6 7 4 5 11 7 5 3 57 67.06%
6 Vipul Kumar   11 3 10 6 5 3 13 7 4 2 64 75.29%
7 Rupesh Kumar Dwivedi   7 1 10 7 8 2 11 6 5 4 61 71.76%
8 Dhanu Ansari   9 3 8 7 8 5 11 7 5 4 67 78.82%
9 Jitendra Kumar Yadav   10 3 5 8 6 1 11 3 5 2 54 63.53%
10 Nihal Kumar   10 0 8 6 9 1 13 4 6 4 61 71.76%
11 Niraj Kumar   5 0 5 7 6 3 13 2 5 3 49 57.65%
12 Prakash Kumar   11 4 5 6 9 0 17 6 4 4 66 77.65%
13 Prashant Rai   12 4 7 8 7 5 15 5 4 3 70 82.35%
14 Ravi Kumar Chaurasiya   12 0 10 6 5 4 12 6 4 4 63 74.12%
15 Rohit Kumar   8 3 6 8 4 0 12 5 6 2 54 63.53%
16 Sanjeev Kumar Ranjan   7 2 7 6 4 0 17 2 5 0 50 58.82%
17 Shahbaj Ansari   7 0 8 7 7 1 16 2 4 4 56 65.88%
18 Satyam Tripathi   12 3 6 7 7 4 11 5 5 4 64 75.29%
19 Chandan Kashyap    10 3 8 6 6 5 11 3 5 0 57 67.06%
20 Nadeem Ahmad   5 4 8 7 6 3 15 7 5 4 64 75.29%
21 Nawnit Kishore   8 2 9 6 5 1 14 6 6 0 57 67.06%
22 Anshuman    5 4 7 5 4 1 14 7 4 3 54 63.53%
23 Abhishek Prasad   8 0 9 6 7 1 14 6 5 3 59 69.41%
24 Rimjhim Kumari   11 4 9 7 7 0 14 6 4 4 66 77.65%
25 Shaba Praveen   11 4 10 8 5 2 13 7 6 2 68 80.00%
26 Namrata Kumari   6 4 7 6 4 0 12 2 5 4 50 58.82%
27 Aastha Singh   8 3 10 7 4 4 13 7 5 1 62 72.94%
28 Anisha Kumari   8 3 10 7 4 0 16 6 6 3 63 74.12%
29 Anjali Kumari   8 4 7 6 5 2 14 7 4 1 58 68.24%
30 Saika Naj   5 4 5 5 7 3 15 2 4 2 52 61.18%
31 Priti Kumari   7 2 8 7 9 4 17 5 6 2 67 78.82%
32 Md. Nurain    6 0 5 6 7 5 15 2 4 0 50 58.82%
33 Deepak Kumar   7 3 8 8 8 2 13 3 6 3 61 71.76%
34 Shahin Parveen   11 4 7 8 4 0 14 6 4 3 61 71.76%
35 Sippi Saloni   6 4 8 7 8 2 17 7 5 4 68 80.00%
36 Md. Aashif   10 1 5 5 7 0 14 6 6 4 58 68.24%
37 Vijay Yadav   11 2 6 8 8 0 15 3 4 4 61 71.76%
38 Sweety Sagar   11 4 10 8 9 4 12 4 4 2 68 80.00%
39 Mohit Kumar   5 2 8 5 5 0 17 5 6 4 57 67.06%
40 Chanda Kumari   5 1 9 8 9 4 15 4 5 1 61 71.76%
41 Sumer Kumar Sharma   10 2 8 5 5 4 15 4 5 0 58 68.24%
42 Deepak Kumar Ram   12 3 9 6 5 1 14 3 6 4 63 74.12%
43 Ayush Kumar   5 2 7 7 6 5 13 3 4 4 56 65.88%
44 Mananjay Kumar   8 1 7 5 8 0 14 7 5 1 56 65.88%
45 Tausif  Raza   6 1 6 8 6 4 17 5 6 1 60 70.59%
46 Preeti Kumari   9 0 9 7 5 3 16 4 6 2 61 71.76%
47 Ankita Kriti   9 4 9 7 5 1 16 3 5 1 60 70.59%
48 Arvind Kumar   11 2 8 7 5 3 16 3 5 4 64 75.29%
49 Sonalee Maurya    11 0 5 7 4 3 12 6 6 3 57 67.06%
4TH YEAR Month Oct-23 SUBJECTS                    
S.NO. NAME   Panchkarma (T) Panchkarma (P) Kayachikitsa (T) Kayachikitsa (P) Shalya Tantra (T) Shalya Tantra (P) Shalakya Tantra (T) Shalakya Tantra (P) Medical Stattics & research Methodology (T) Total %
    CLASSES 11 7 17 6 20 11 17 13 7 109 100.00%
1 KUMARI NITU CHOUDHARY   7 3 11 3 18 4 10 10 2 68 62.39%
2 RAVI RANJAN   11 5 16 3 18 10 10 12 3 88 80.73%
3 MOHIT KUMAR   8 3 15 5 13 9 13 12 6 84 77.06%
4 KUMARI NIDHI GUPTA   10 4 14 4 16 8 9 10 7 82 75.23%
5 DHARMESH KUMAR RAJ   11 5 12 3 17 10 13 13 7 91 83.49%
6 KUMAR RAJ   9 4 17 2 19 5 13 8 6 83 76.15%
7 AVINASH KUMAR CHOURASIYA   10 5 16 6 15 10 15 8 4 89 81.65%
8 NITU KUMARI   9 5 12 6 19 11 8 12 2 84 77.06%
9 SARIKA PRAVEEN   10 6 14 3 13 5 16 8 5 80 73.39%
10 RITIKA RAI   11 3 11 6 15 9 12 12 3 82 75.23%
11 NIKHAT REYAZ   8 4 16 6 17 8 12 13 5 89 81.65%
12 JIGYASHA   7 3 12 1 15 7 16 8 5 74 67.89%
13 KREETI BHARDWAJ   7 6 16 4 18 8 12 9 7 87 79.82%
14 ASHISH RANJAN   10 3 16 6 12 5 10 7 5 74 67.89%
15 RISHU KUMAR SINGH   7 3 12 6 14 11 9 7 4 73 66.97%
16 RAHUL KUMAR   10 4 17 3 16 10 7 10 5 82 75.23%
17 AMRITA KUMARI   10 6 11 1 16 4 12 13 6 79 72.48%
18 KESHAV KUMAR    9 3 17 4 13 7 9 7 7 76 69.72%
19 SATYA PRAKASH   10 5 17 4 12 5 14 8 3 78 71.56%
20 ARUN KUMAR YADAV   9 6 16 2 19 9 11 11 7 90 82.57%
21 ANIRAJ SINHA   11 3 12 6 19 8 17 8 4 88 80.73%
22 RAJU KUMAR GUPTA   10 6 16 4 15 4 15 13 2 85 77.98%
23 KUMARI SHARDA DEVI   7 4 15 3 12 11 8 11 5 76 69.72%
24 RUDRA KUMAR   10 6 17 2 14 5 15 9 3 81 74.31%
25 AZRA QMAR   10 5 16 4 14 4 17 8 5 83 76.15%
26 KUMARI SANGITA   8 6 14 6 14 5 10 8 4 75 68.81%
27 RAHUL KUMAR   10 5 14 6 15 9 10 11 4 84 77.06%
28 UDAY PRAKSH CHOUBEY   9 6 14 6 14 5 12 12 2 80 73.39%
29 ZINNAT PRAVEEN   11 3 13 6 16 7 16 11 2 85 77.98%
30 ARVIND KUMAR SHARMA   7 4 11 1 16 5 10 13 2 69 63.30%
31 ADITYA KUMAR PANDEY   8 6 14 4 18 11 10 7 2 80 73.39%
32 RAHUL KUMAR RANJAN   7 3 12 4 14 7 17 12 4 80 73.39%
33 KUMAR GAURAV   10 6 15 5 14 9 12 9 4 84 77.06%
34 ABID HUSSAIN   9 3 11 1 13 7 12 8 5 69 63.30%
35 KIRTI   11 4 12 6 12 4 11 8 4 72 66.06%
36 SHAMSHAD ANSARI   8 4 16 1 15 5 11 9 2 71 65.14%
37 ANKIITA PRASAR   10 3 16 3 18 10 14 7 7 88 80.73%
38 ANAMIKA KUMARI   7 4 16 6 18 5 8 11 6 81 74.31%
39 SRISTY PRIYA   10 3 17 2 15 8 9 7 2 73 66.97%
40 NIKEEY KUMARI   9 3 16 4 14 8 12 13 2 81 74.31%
41 SHREYA KUMARI   9 6 12 3 15 7 7 7 2 68 62.39%
42 PRIYANKA KUMARI   8 6 17 1 13 4 13 10 6 78 71.56%
43 CHOTELAL YADAV   8 5 11 4 16 5 16 11 4 80 73.39%
44 VISHAL KUMAR   10 4 14 5 16 5 14 7 2 77 70.64%
45 CHANDAN KUMAR KUSHWAHA   9 3 15 3 14 8 8 13 7 80 73.39%
46 TUFAIL ANSARI   8 6 17 6 16 5 11 10 5 84 77.06%
47 RAGINI SHARMA   10 4 15 3 17 5 12 12 5 83 76.15%
48 SONALI VERMA   9 6 13 4 18 10 14 10 7 91 83.49%
49 DHEERAJ KUMAR YADAV   11 5 14 2 17 8 8 7 2 74 67.89%
50 SHOBHIT KUMAR   10 5 15 6 13 4 16 7 5 81 74.31%

You missed

आज दिनांक 21 जून 2024 को दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान(बिहार)एवं विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार तथा भारत विकास परिषद,देशरत्न शाखा के संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक योग शिविर एवं व्याख्यान जिसका शीर्षक “नारी सशक्तिकरण के लिए योग”का आयोजन महाविद्यालय के अस्पताल परिसर में किया गया।जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के सचिव प्रोफ़ेसर डॉ0 रामानंद पांडेय,पूर्व प्राचार्य प्रोफ़ेसर डॉ0 प्रजापति त्रिपाठी एवं “प्राचार्य” प्रोफ़ेसर डॉ0 सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर एवं भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया ।

Open chat
1
Need help?
Scan the code
Welcome To
Dayanand Ayurvedic Medical College and Hospital